วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน สัปดาห์ที่ ๖-๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๕ และ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

 • ต้อนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน (วันจันทร์) 
 • ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางสอน บางวันช่วยสอนแทนวิทยากรอิสลาม สอนวิชาอิสลามศึกษา ชั้นมัธยมปีที่ ๓
 • ช่วยเวรขายของสหรกรณโรงเรียน (วันพุธ)  ร่วมกับครูเวรประจำวัน
 • ช้วยเวรขายน้ำโรงอาหารโรงเรียน (วันพฤหัสบดี)   ร่วมกับครูเวรประจำวัน
 • ช่วยครูตรวจรายชื่อนักเรียนประจำสีแดง
 • เข้าปฐมนิเทศกับ อาจาย์รนิเทศวิชาชีพครู อ. อนุวัฒน์ จันทะสะ (๑๓/๐๖/๕๕)
 • ช่วยครูซ้อมนักกีฬาสีแดงและจัดทีมกองเชียร์
 • วันที่ ๑๕/๐๖/๕๕ วันศุกร์ ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน จึงไม่มีการเรียนการสอน
  • ช่วยครูจัดแถวขบวนพาเรด
  • ช่วยครูคุมกองเชียร์สีแดง
  • ช่วยครูส่งตัวนักกีฬาสีแดงเข้าการแข่งขัน
  • ร่วกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครู วิ่งประเภท ๔ x ๑๐๐ (ผลปรากฎว่า สีแดงได้เรียนเงินค่ะ)
  • ช่วยครูมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬา
 • หลังจากกิจกรรมกีฬาสีเสร็จสิ้น ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 • วันที่ ๒๑/๐๖/๕๕ เข้าปฐมนิเทศกับอาจาย์นิเทศวิชาเอก คือ อ.ศิลป์ชัย  สุหลง
 • เนื่อจากสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงจะต้องมีการจัดซ้อมนักกีฬา,ซ้อมวงดุริยางค์ของโรงเรียนและทีมกองเชียร์
 • วันศุกร์ที่ ๒๒/๐๖/๕๕ (จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน) เข้าร่วประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน
  • เพื่อสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาแล้ว 
  • ชี้แจงกิจกรรมต่างๆที่กำลังจะดำเนินการ
  • มอบหมายคณะครูและนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับเขต
  • รับผิดชอบช่วยครูในกิจกรรมของขบวรพาเรดของโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
 • การมีความรับผิดชอบในการทำงาน ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจและสามรถปฏิบัติงานร่วมกันได้
 • การสร้างบุคลิกภาพที่ดี ทำให้นักเรียนเคารพ และให้ความร่วมมือกับเรา
แนวทางในการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น